UČÍME SE FILMEM

Projekt s výstižným názvem.
Z.s. Harvest Films je partnerem 4 Místních akčních skupin (MAS Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a, MAS Vyhlídky) nv jedinečném projektu Učíme se filmem.

Prostřednictvím dokumentárních filmů a seminářů si realizátoři projektu kladou za cíl podnítit diskusi (ba i polemiku), vzbudit emoce, které v konečném důsledku povedou k činům. K činům místních lidí, v jejichž moci je život na venkově změnit k lepšímu. Tento záměr je veden myšlenkou, že trvale udržitelnou hodnotu mají výsledky spontánní a dobrovolné práce lidí z daného regionu, ne uměle implantované záměry. Proto je třeba lidi inspirovat a „naučit, jak na to“, ostatní zvládnou sami.

Na celkem 32 filmových seminářích pro odbornou i širokou veřejnost byly od ledna do června 2014 k vidění dokumenty na čtyři témata:
Prostupnost venkovské krajiny
Samospráva na venkově
Veřejný prostor na venkově
Ekonomika na venkově

Po projekcích následovala řízená diskuse na příslušné téma pod vedením zkušeného lektora a za přispění člověka z praxe a zároveň z regionu. Semináře se konaly na území čtyř zmiňovaných místních akčních skupin tam, kde se obvykle odehrává kulturní dění daného místa. Pro účastníky seminářů byly připraveny praktické zdroje informací tak, aby se mohli pokusit uvést v život např. jejich nápad.

Projekt vyvrcholil v září 2014 jednodenním filmovým festivalem v kině v Českém Brodě, přehlídkou těch nejlepších filmů ze seminářů a některých novinek roku 2014 a vítězných amatérských minisnímků. Nechyběl ani bohatý doprovodný program. I po skončení seminářů a festivalu budou promítané filmy k dispozici – a to k zapůjčení v Mediatéce každé místní akční skupiny.