Velkou cenu LSFF dotovanou 3000 Eury převzal americký režisér Jonathan Cianfrani za film „Fermentace čili proměna“. Šéfkuchař a popularizátor gastronomie Edward Lee během své cesty kolem světa za výrobci fermentovaných potravin zjišťuje, že kvašené potraviny kolují v DNA i těch nejodlišnějších kultur.

Chléb, pivo, kysané zelí, kimči, sýr, miso, sójová omáčka – nic z toho bychom neměli, nebýt tvrdé práce bakterií a kvasinek. Lidé, kteří tohle všechno produkují, mají jedno společné – kvašení pro ně není jen kuchařská technika; při dlouhém čekání na výsledek práce kvasinek lze dospět k překvapivě podobným závěrům o podstatě světa a místě člověka v něm. Porota udělila hlavní cenu za srozumitelnou popularizaci mikrobiologie a za poukaz na skutečnost, že ta nejjednodušší řešení máme často už od pradávna přímo před sebou.

Cenu ministra zemědělství získal francouzský film režisérů Jean-Baptiste Maleta a Xaviera Deleu „Říše rudého zlata“ / The Empire of Red Gold. Rajče. Obyčejné rajče. V globalizovaném světě se ale i ono proměnilo v komoditu, jakou je třeba nafta nebo uhlí. Porota navrhla udělit cenu za hlubokou filmovou studii socio-ekonomických důsledků, které za sebou globální obchod s touto komoditou zanechává.

Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů putuje do Francie režiséru Benoîtu Bringerovi za film „Dilema masožrouta“ / The Carnivore’s Dilemma. Důsledkem růstu populace je intenzifikace zemědělství. Genetika, biologie, výživa a další obory vědy zcela mění způsoby výroby potravin. Na druhé straně nám však eroze půd, masivní ztráta biodiverzity či ekologické škody nebo týrání zvířat naznačují, že mnohé konvenční postupy zatím mají své limity. Porota ocenila představení alternativ, které se zaměřují na hledání udržitelnějších způsobů získávání potravin.

Cenu Provozně ekonomické fakulty obdržel německý režisér Christiane Miethge za film Homo Digitalis. Technika umožňuje dříve nepředstavitelné věci. Vyvstává však otázka, kam se bude vyvíjet společnost, která začíná být na technice závislá. Porota ocenila živé zachycení experimentu, jehož součástí je každý z nás.

Cenu Fakulty tropického zemědělství získal francouzský režisér Martin Boudot za film Zelení bojovníci: Indonésie, nejznečištěnější řeka světa / Green Warriors: Indonesia, The World’s Most Polluted River. Indonéská řeka Citarum je nejznečištěnější řekou na světě a hlavním viníkem je módní průmysl. Porota oceňuje zejména přímý praktický dopad investigativní práce filmařů na řešení environmentálních problémů.

Cenu Technické fakulty získal film Lidštější než člověk / More Human than Human rakouského tandemu Tommy Pallotta a Femke Wolting. Žijeme ve věku inteligentních strojů, s technikou se setkáváme všude, od mobilů až po nejvyspělejší automatizované systémy. Každý nový vynález v sobě nese dilema dynamitu nebo jaderné bomby. Porota oceňuje osobní a hravý přístup, s nímž autor mapuje rozhraní mezi člověkem a technikou.

Cena Fakulty lesnické a dřevařské připadla filmu Svět bez hmyzu / World without Insects režiséra Andrease Ewelse. Možná jste to zatím ještě nezaregistrovali, ale faktem je, že na některých místech Evropy už zmizelo 70 % hmyzí biomasy. Porota oceňuje zpracování zásadního problému, který ohrožuje nejen státy v Evropě.

Cenu Fakulty životního prostředí obdržel australský režisér Frank Oly za film Kořeny / Grassroots. Některé houby jsou přírodou vybaveny schopností zachytávat vzdušný uhlík a zabudovávat jej do organické hmoty. Porota ocenila zachycení příběhu, v němž i laická snaha může významně přispívat k řešení klíčových problémů současnosti.

Zvláštní cenu poroty získal český film Archa světel a stínů režiséra Jana Svatoše. Porota uděluje zvláštní cenu za poutavé zpracování života dvou mladých filmařských průkopníků, kteří jako první začali představovat africkou divočinu ne z pohledu lovců, ale z pohledu environmentalistů.